یادآوری: این نسخه‌ها الزاماً متناظر با نسخه‌های چاپی نیست. برای دیدن نسخه‌های چاپی به بخش آثار مراجعه فرمایید.

Jacques Monod :  Le hasard et la nécessité
 

ژاک مونو

تصادف و ضرورت

زیست‌شناسی در میان علوم جایگاهی دارد که هم مرکزی است و هم پیرامونی. این جایگاه بدین سبب پیرامونی است که دنیای موجود زنده تنها بخشی کوچک و خیلی ”خاصّ“ از جهان شناخته‌شده است … 
 

ژاک مونو: تصادف و ضرورت

 

تاریخ انتشار: شهریور 1394
Niels Bohr :  Atomphysik und menschliche Erkenntnis (II)
 

نیلس بور

فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم

پیشرفت فیزیک کوانتومی، که دانش ما از فرایندهای اتمی و ساختار مادّه را، به سبب مساعی ثمربخش نسلی از ﻫﻤﺔ فیزیک‌دانان، به این میزان به پیش برده است، نمایانگر یکی از پربارترین ادوار در تاریخ فیزیک است…
 

نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری جلد2

 

تاریخ انتشار: خرداد 1394
Werner Heisenberg :  Schritte über Grenzen
 

ورنر هایزنبرگ

آن‌سوی مرزها

کتاب مجموعۀ گفتارها و نوشته‌ها، که از کار نویسنده در فیزیک اتمی، مستقیم یا غیرمستقیم، برآمده است، بازهم بیش‌ازپیش به مرزهایی فراتر از این رشته می‌انجامد. این کار به سبب خصلت عامّ علم به اتم است…
 

ورنر هایزنبرگ: آن‌سوی مرزها

 

تاریخ انتشار: تیر 1394
Niels Bohr : The Philosophical Writings of Niels Bohr, Volume 1 (Atomic Theory and The Description of Nature)
 

نیلس بور

نوشته‌های فلسفی نیلس بور جلد اول (نظریّۀ اتمی و اصول تشریح طبیعت)

پدیده‌های طبیعی که خود را بر حواس ما عرضه می‌کند، گاه نشان از تغییرات و ناپایداری‌های بسیار دارد. برای آنکه این نکته را روشن کنیم، از دیرباز چنین می‌انگاشتیم که …
 

 

تاریخ انتشار: آبان 1399
von Weizsäcker : Zum Weltbild der Physik
 

فون وایتسکر

جهان از نگاه فیزیک

از فهم کلاسیک از فلسفه، که علوم جدید آن را متزلزل کرده است، می‌خواهم گرایش به سلسله مراتب آن را بنامم، یعنی یقین به شمار اندکی از حقایق بنیادین منطقی دست‌اوّل، که در پی آن‌ها حقایق خاص‌تری می‌آید؛ در اینجا یقین به فلسفه به‌مانند بنیاد نظام‌مند شناخت علمی است.
 

فون وایتسکر: جهان از نگاه فیزیک

 

تاریخ انتشار: مهر 1394
Werner Heisenberg :  Physik und Philosophie
 

ورنر هایزنبرگ

فیزیک و فلسفه

نتایج فیزیک اتمی جدید، که در اینجا صحبت از آن‌هاست، در بسیاری از موارد نگاه ما به جهان را، که از سدۀ پیشین برگرفته‌ایم، تغییر داده است. این نتایج ما را به تغییر در فکر وادار می‌کند و ازاین‌رو به حوزۀ گسترده‌‌تری از مردم مربوط می‌شود. جزوۀ حاضر باید کارش این باشد تا زمینۀ این تغییر در فکر را فراهم کند.
 

ورنر هایزنبرگ: فیزیک و فلسفه

 

تاریخ انتشار: شهریور 1394
von Weizsäcker :  Die Tragweite der Wissenschaft
 

فون وایتسکر

اهمیّت علم

اهمیّت علم در حقیقت آن است. شناخت این حقیقت، یعنی دراختیار داشتن دانشی واقعی. این دانش در توانایی عظیمی نمودار می‌شود که علم به ما داده است. به گمان من دوگانگی تأثیرات علم، بر ابهام در حقیقت علم استوار است.
 

فون وایتسکر: اهمیت علم

 

تاریخ انتشار: مهر 1394
Louis de Broglie :  La Physique quantique restera-t-elle indéterministe?
 

لویی دوبروی

آیا فیزیک کوانتومی علّت­‌ناگرا می‌­ماند؟

شاید پس از آنکه از کوشش‌های اولیّه‌ام دست کشیدم و در همۀ نوشته‌هایم طیّ این بیست‌و‌پنج سال تفسیر بور و هایزنبرگ را ارائه دادم، برخی مرا به تلوّن طبع متّهم کنند، و با دیدن من به اظهار شک‌های تازه در این مورد، از من بپرسند که آیا به‌راستی راهی که در آغاز می‌پیمودم، راهی درست نبود. در پاسخ، اگر غرضم مطایبه باشد، همان پاسخ ولتر را خواهم داد: “نادان آن کس است که متحّول نمی‌شود.”
 

لویی دوبروی: آیا فیزیک کوانتومی علت‌ناگرا می‌ماند

 

تاریخ انتشار: شهریور 1394
von Weizsäcker :  Wohin führt uns die Wissenschaft?
 

فون وایتسکر

علم ما را به‌­کجا می‌­برد؟

فایده‌ای که علم برای ما دارد، سه‌گانه است. یکی فایده‌ای است بر معرفت ما، یکی فایده‌ای است که در امکانات عملی فراهم می‌آورد، و یکی فایده‌ای است که بر قوام آگاهانۀ شخصیّت انسانی دارد.
 

فون وایتسکر: علم ما را به‌ کجا می‌برد

 

تاریخ انتشار: مهر 1394
Werner Heisenberg :  Der Teil und das Ganze
 

ورنر هایزنبرگ

جزء و کلّ

فیزیک اتمی جدید، مسائل بنیادی فلسفه، اخلاق و سیاست را از نو به بحث گذاشته است، و در آن باید تاحدّامکان، جمع گسترده‌تری از مردم مشارکت کنند. کتاب حاضر شاید هم بتواند بر این کار بنیانی فراهم آورد.
 

ورنر هایزنبرگ: جز و کل

 

تاریخ انتشار: مهر 1394
Thomas Kuhn :  Die Entstehung des Neuen
 

توماس کوهن

پیدایی نو

امروز در کتاب‌های درسی فیزیک می‌خوانیم که نور برخی از خواص موج و برخی از خواصّ ذرّه‌ را دارد. بر همین اساس هم تکلیف‌های درسی یا مسائل پژوهشی صورتبندی شده است. امّا این فکر و این کتاب‌ها هم نتیجۀ انقلابی است که درآغاز سدۀ بیستم روی داده است.
 

توماس کوهن: پیدایی نو

 

تاریخ انتشار: مهر 1394
Hans Küng :  Islam und Christentum
 

هانس کونگ

اسلام و مسیحیّت

قرآن مهم‌تر از آن است که به‌مانند روایتی شفاهی، به آسانی قابل تغییر باشد؛ خیر، این‌طورنیست؛ قرآن کلامی است که یک بار برای‌ همیشه ضبط شده است و درنتیجه کلامی نیست که‌ بتوان بعداً تغییری در آن داد.
 

هانس کونگ: اسلام و مسیحیت

 

تاریخ انتشار: مهر 1394
Nicolas Berdiaeff :  LA SOUFFRANCE
 

نیکولای بردیایف

درد

منشأ و علّت درد را باید در ناسازگاری طبیعت بشری با جهان‌هستی و برونی‌ای بیابیم که در اندرون آن افکنده شده‌ایم، در کشمکش‌های بی‌وقفه میان نفس و ماسوی، بی‌اعتنا و بیگانه، بیابیم، که در برابر برون سرسختی می‌کند، یعنی در برابر عینی‌سازی هستی بشری . تا آنجا که مسئله مربوط به انواع حالات سازوار و ناسازواراست، می‌توان گفت که بشر به دلیل موقعیّتش در حهان در حالت ناسازوار به سر می‌برد.
 

نیکولای بردیایف: درد

 

تاریخ انتشار: مهر 1394
Werner Heisenberg :  Das Naturbild der heutigen Physik
 

ورنر هایزنبرگ

فهم از طبیعت در فیزیک امروزی

“ای خداوند بزرگ، ای آفرینندۀ ما، تو را سپاس می‌گویم، که زیبایی کارگاه آفرینش خود را به من نشان دادی، آن شکوهی را که با دستانت ساخته بودی. ببین، که من آن کاری را پایان دادم، که در خود بر انجام آن مأموریّتی می‌دیدم؛ من آن استعدادی را به‌کار گرفتم، که تو به من داده بودی. من آنچه را با فکر محدود خود می‌توانستم بفهمم، آن شکوه کارهایت را، بر آن مردمی آشکار کردم، که روزی این دلایل را خواهند ‌خواند.”
 

ورنر هایزنبرگ: فهم از طبیعت در فیزیک امروزی

 

تاریخ انتشار: مهر 1394
Jacques Monod :  Le hasard et la nécessité
 

ژاک مونو

تصادف و ضرورت (خلاصه)

زیست‌شناسی در میان علوم جایگاهی دارد که هم مرکزی است و هم پیرامونی. این جایگاه بدین سبب پیرامونی است که دنیای موجود زنده تنها بخشی کوچک و خیلی ”خاصّ“ از جهان شناخته‌شده است …
 

ژاک مونو: تصادف و ضرورت خلاصه

 

تاریخ انتشار: دی 1394
Werner Heisenberg :  Schritte über Grenzen
 

ورنر هایزنبرگ

آن‌سوی مرزها (چاپ دوم)

پیشرفت علم در صدسال اخیر علاوه بر آنکه به حوزۀ خاصّ خود مربوط بود، ما را هم به تفکّر ظریف‌تر واداشت. از آنجا که دیگر دنیای تجارب مستقیم را موضوع پژوهش خود نمی‌دانیم، بلکه دنیایی را، که با ابزارهای فنون جدید تنها می‌توانیم بکاویم، زبان زندگی روزمره دیگر کافی نیست.
 

ورنر هایزنبرگ: فهم از طبیعت در فیزیک امروزی

 

تاریخ انتشار: اسفند 1398
Max Born :  Natural Philosophy of Cause and Chance
 

ماکس بورن

فلسفۀ طبیعی علّت و تصادف

علّت بیانگر فکر ضرورت درباره رابطۀ موجود میان رویدادهاست، درحالیکه تصادف معنایی درست مقابل آن دارد و به معنای اتّفاق است. به نظر میرسد طبیعت و همچنین امور بشری دستخوش ضرورت و تصادف باشد. …
 

فلسفۀ طبیعی علّت و تصادف

 

تاریخ انتشار: اردیبهشت 1400
Paul Feyerabend and Ian Hacking :  Against Method
 

پاؤل فایرآبنت و ای‌یان هکینگ

ضدّ روش

«ضدّ روش بیش از یک کتاب است: رویداد است.» وقتی کتاب در سال 1975 منتشر شد. فایرآبنت مشهور بود، جوانان او را می‌ستودند، و سردمداران از او بیزار بودند. این کتاب بازار مکارّۀ فلسفه بود. اکنون باید کتاب را دو جور خواند. …
 

 

تاریخ انتشار: شهریور 1401
   © Copyright  2012 - 2023  www.najafizadeh.org. All rights reserved.