[فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم]
 
© این بارگذاری برای استفادۀ شخصی است.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فیزیک اتمی و فلسفه
علیّت و مکملیّت
یکپارچگی شناخت بشری
سخنرانی نیلس بور در همایش “بنیاد اروپایی فرهنگ”، در کپنهاگ، اکتبر
وابستگی علوم به یکدیگر
سخنرانی در همایش بین‌المللی علوم داروسازی در کپنهاگ، اوت ۱۹۶۰
نور و حیات – یک‌بار دیگر
سخنرانی نیلس بور در آیین گشایش مؤسّسۀ ژنتیک دانشگاه کلن، ژوئن ۱۹۶۲
درس یادبود رادرفورد ۱۹۵۸
خاطراتی از بنیان‌گذار فیزیک هستهای و از سیر کارهایش
پیدایش مکانیک کوانتومی
نوشتۀ نیلس بور، در: ورنر هایزنبرگ و فیزیک زمان ما، فی‌وگ، ۱۹۶۱
اجلاس سولوی و پیشرفت فیزیک اتمی
فهرست مطالب فیزیک اتمی و شناخت بشری (جلد دوم)
فهرست مطالب جلد دوم به زبان آلمانی
فهرست مطالب: نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری ( ۱ )
مقدّمۀ مترجم
دربارۀ مؤلّف
پیشگفتار
درآمد
نور و حیات (اوت ۱۹۳۲)
زیستشناسی و فیزیک اتمی (اکتبر ۱۹۳۷)
فلسفۀ طبیعی و فرهنکهای بشری (اوت ۱۹۳۸)
بحث با اینشتین در بارۀ مسائل معرفتشناختی فیزیک اتمی ( ۱۹۴۹ )
وحدت معرفت (اکتبر ۱۹۵۴)
اتم و شناخت بشری (اکتبر ۱۹۵۵)
فیزیک و مسئلۀ حیات (فوریۀ ۱۹۴۹)
واژهنامۀ آلمانی-فارسی
فهرست راهنما
فهرست مطالب فیزیک اتمی و شناخت بشری ( ۱ ) به زبان آلمانی

 

© Copyright 2012-2016 by www.najafizadeh.ir . All rights reserved.