Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
تاریخ انتشار: شهریورماه ۱۳۹۴
Jacques Monod

 

Le hasard et la nécessité
ژاک مونو
تصادف و ضرورت

زیست‌شناسی در میان علوم جایگاهی دارد که هم مرکزی است و هم پیرامونی. این جایگاه بدین سبب پیرامونی است که دنیای موجود زنده تنها بخشی کوچک و خیلی ”خاصّ“ از جهان شناخته‌شده است ...
 
تاریخ انتشار: خردادماه ۱۳۹۴
Niels Bohr

 

Atomphysik und menschliche Erkenntnis (II)
نیلس بور
فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم

پیشرفت فیزیک کوانتومی، که دانش ما از فرایندهای اتمی و ساختار مادّه را، به سبب مساعی ثمربخش نسلی از ﻫﻤﺔ فیزیک‌دانان، به این میزان به پیش برده است، نمایانگر یکی از پربارترین ادوار در تاریخ فیزیک است...
تاریخ انتشار: شهریورماه ۱۳۹۴
Werner Heisenberg

 

Physik und Philosophie
ورنر هایزنبرگ
فیزیک و فلسفه

نتایج فیزیک اتمی جدید، که در اینجا صحبت از آن‌هاست، در بسیاری از موارد نگاه ما به جهان را، که از سدۀ پیشین برگرفته‌ایم، تغییر داده است. این نتایج ما را به تغییر در فکر وادار می‌کند و ازاین‌رو به حوزۀ گسترده‌‌تری از مردم مربوط می‌شود. جزوۀ حاضر باید کارش این باشد تا زمینۀ این تغییر در فکر را فراهم کند.
 
تاریخ انتشار: شهریورماه ۱۳۹۴
Niels Bohr

 

Die Atomtheorie und die Prinzipien der Naturbeschreibung
نیلس بور
نظریّۀ اتمی واصول تشریح طبیعت

پدیده‌های طبیعی که خود را بر حواس ما عرضه می‌کند، گاه نشان از تغییرات و ناپایداری‌های بسیار دارد. برای آنکه این نکته را روشن کنیم، از دیرباز چنین می‌انگاشتیم که ...
تاریخ انتشار: شهریورماه ۱۳۹۴
Louis de Broglie

 

La Physique quantique restera-t-elle indéterministe?
لویی دوبروی
آیا فیزیک کوانتومی علّت­‌ناگرا می‌­ماند؟

شاید پس از آنکه از کوشش‌های اولیّه‌ام دست کشیدم و در همۀ نوشته‌هایم طیّ این بیست‌و‌پنج سال تفسیر بور و هایزنبرگ را ارائه دادم، برخی مرا به تلوّن طبع متّهم کنند، و با دیدن من به اظهار شک‌های تازه در این مورد، از من بپرسند که آیا به‌راستی راهی که در آغاز می‌پیمودم، راهی درست نبود. در پاسخ، اگر غرضم مطایبه باشد، همان پاسخ ولتر را خواهم داد: “نادان آن کس است که متحّول نمی‌شود.”
 
تاریخ انتشار: مهرماه 1394
Werner Heisenberg

 

Schritte über Grenzen
ورنر هایزنبرگ
آن­سوی مرزها

اولّین معیار بر “نظریّۀ کامل” بی‌تناقض‌بودن آن در درون است. باید این کار ممکن باشد تا مفاهیمی را، که درآغاز از تجربه برخاسته است، با آن‌چنان تعاریفی و اصولی متعارفی مشخّص کنیم، رابطۀ آن‌ها بایکدیگر را معیّن کنیم، به‌طوری‌که بتوان به آن تعاریف نمادهای ریاضی‌ای را نسبت داد، که میان آن‌ها نظامی بی‌تناقض از معادلات پدیدار شود.
تاریخ انتشار: مهرماه 1394
von Weizsäcker

 

Die Tragweite der Wissenschaft
فون وایتسکر
اهمیّت علم

اهمیّت علم در حقیقت آن است. شناخت این حقیقت، یعنی دراختیار داشتن دانشی واقعی. این دانش در توانایی عظیمی نمودار می‌شود که علم به ما داده است. به گمان من دوگانگی تأثیرات علم، بر ابهام در حقیقت علم استوار است.
  
 
تاریخ انتشار: مهرماه 1394
von Weizsäcker

 

Zum Weltbild der Physik
فون وایتسکر
جهان از نگاه فیزیک

از فهم کلاسیک از فلسفه، که علوم جدید آن را متزلزل کرده است، می‌خواهم گرایش به سلسله مراتب آن را بنامم، یعنی یقین به شمار اندکی از حقایق بنیادین منطقی دست‌اوّل، که در پی آن‌ها حقایق خاص‌تری می‌آید؛ در اینجا یقین به فلسفه به‌مانند بنیاد نظام‌مند شناخت علمی است.
تاریخ انتشار: مهرماه 1394
von Weizsäcker

 

Wohin führt uns die Wissenschaft?
فون وایتسکر
علم ما را به‌­کجا می‌­برد؟

فایده‌ای که علم برای ما دارد، سه‌گانه است. یکی فایده‌ای است بر معرفت ما، یکی فایده‌ای است که در امکانات عملی فراهم می‌آورد، و یکی فایده‌ای است که بر قوام آگاهانۀ شخصیّت انسانی دارد.
 
تاریخ انتشار: مهرماه 1394
Werner Heisenberg

 

Der Teil und das Ganze
ورنر هایزنبرگ
جزء و کلّ

فیزیک اتمی جدید، مسائل بنیادی فلسفه، اخلاق و سیاست را از نو به بحث گذاشته است، و در آن باید تاحدّامکان، جمع گسترده‌تری از مردم مشارکت کنند. کتاب حاضر شاید هم بتواند بر این کار بنیانی فراهم آورد.
تاریخ انتشار: مهرماه 1394
Thomas Kuhn

 

Die Entstehung des Neuen
توماس کوهن
پیدایی نو

امروز در کتاب‌های درسی فیزیک می‌خوانیم که نور برخی از خواص موج و برخی از خواصّ ذرّه‌ را دارد. بر همین اساس هم تکلیف‌های درسی یا مسائل پژوهشی صورتبندی شده است. امّا این فکر و این کتاب‌ها هم نتیجۀ انقلابی است که درآغاز سدۀ بیستم روی داده است.
 
تاریخ انتشار: مهرماه 1394
Hans Küng

 

Islam und Christentum
هانس کونگ
اسلام و مسیحیّت

قرآن مهم‌تر از آن است که به‌مانند روایتی شفاهی، به آسانی قابل تغییر باشد؛ خیر، این‌طورنیست؛ قرآن کلامی است که یک بار برای‌ همیشه ضبط شده است و درنتیجه کلامی نیست که‌ بتوان بعداً تغییری در آن داد.
تاریخ انتشار: مهرماه 1394
Nicolas Berdiaeff

 

LA SOUFFRANCE
نیکولای بردیایف
درد

منشأ و علّت درد را باید در ناسازگاری طبیعت بشری با جهان‌هستی و برونی‌ای بیابیم که در اندرون آن افکنده شده‌ایم، در کشمکش‌های بی‌وقفه میان نفس و ماسوی، بی‌اعتنا و بیگانه، بیابیم، که در برابر برون سرسختی می‌کند، یعنی در برابر عینی‌سازی هستی بشری . تا آنجا که مسئله مربوط  به انواع  حالات سازوار و ناسازواراست، می‌توان گفت که بشر به دلیل موقعیّتش در حهان در حالت ناسازوار به سر می‌برد.
 
تاریخ انتشار: دی‌ماه ۱۳۹۴
Jacques Monod

 

Le hasard et la nécessité
ژاک مونو
تصادف و ضرورت (خلاصه)

زیست‌شناسی در میان علوم جایگاهی دارد که هم مرکزی است و هم پیرامونی. این جایگاه بدین سبب پیرامونی است که دنیای موجود زنده تنها بخشی کوچک و خیلی ”خاصّ“ از جهان شناخته‌شده است ...
تاریخ انتشار: مهرماه ۱۳۹۵
Werner Heisenberg

 

Das Naturbild der heutigen Physik
ورنر هایزنبرگ
فهم از طبیعت در فیزیک امروزی

"ای خداوند بزرگ، ای آفرینندۀ ما، تو را سپاس می‌گویم، که زیبایی کارگاه آفرینش خود را به من نشان دادی، آن شکوهی را که با دستانت ساخته بودی. ببین، که من آن کاری را پایان دادم، که در خود بر انجام آن مأموریّتی می‌دیدم؛ من آن استعدادی را به‌کار گرفتم، که تو به من داده بودی. من آنچه را با فکر محدود خود می‌توانستم بفهمم،  آن شکوه کارهایت را، بر آن مردمی آشکار کردم، که روزی این دلایل را خواهند ‌خواند." 
 
تاریخ انتشار: