نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم (چاپ تازه)

دربارۀ چاپ تازۀ نیلس بور فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم

Niels Bohr: Atomphysik und Menschliche Erkenntnis, Band II (New Edition)

https://www.amazon.com/dp/1983522236/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516873155&sr=8-1&keywords=Atomphysik+und+Menschliche+Erkenntnis

Niels Bohr: Atomphysik und Menschliche Erkenntnis, Band II (New Edition)

نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم

          Edition: Persian

          Publisher: Amazon

          Editor: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science

          ISBN-13: 9781983522239

          ISBN-10: 1983522236

 

فیزیک اتمی و شناخت بشری جلد دوم | نیلس بور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( پنجشنبه ، 5 بهمن ، 1396 )

© انتشار برگردان فارسی نیلس بور: فیزیک اتمی و شناخت بشری، جلد دوم (چاپ تازه) به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.

   © Copyright  2012 - 2019  www.najafizadeh.org. All rights reserved.